Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. ZP/SP/2/2021 - rozbudowa szpitalnego systemu informacyjnego Szpitala Powiatowego w Pszczynie 2021-03-01 21:13 2021-03-10 10:00
2. ZP/SP/3/2021 - Usługi transportu medycznego / sanitarnego (typu P) realizowane na rzecz Szpitala Powiatowego w Pszczynie 2021-02-24 14:19 2021-03-04 10:00
3. ZP/SP/1/2021 - Dostawy materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Pszczynie (zamówienie powtórzone w zakresie unieważnionych części: 5, 8, 13 i 15 - ZP/SP/26/2020) 2021-02-01 15:04 2021-02-11 10:00
4. ZP/SP/23/2020 - Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie 2020-12-04 10:25 2021-01-07 10:00
5. ZP/SP/22/2020 - Usługę żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Pszczynie 2020-12-03 11:34 2021-01-04 10:00
6. ZP/SP/26/2020 - Dostawa materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Pszczynie 2020-12-17 14:21 2020-12-30 10:00
7. ZP/SP/28/2020_Usługi transportu medycznego / sanitarnego realizowane na rzecz Szpitala Powiatowego w Pszczynie 2020-12-09 14:30 2020-12-17 10:00
8. ZP/SP/27/2020_Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych realizowane na rzecz Szpitala Powiatowego w Pszczynie 2020-12-07 13:38 2020-12-15 10:00
9. ZP/SP/25/2020 - Usługa wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej na rzecz Szpitala Powiatowego w Pszczynie, realizowana w latach 2021-2022, 2020-11-25 14:41 2020-12-07 14:00
10. ZP/SP/22/2020_Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Pszczynie_na 12 m-cy 2020-12-03 09:30 2020-12-03 11:29
11. ZP/SP/24/2020 - Dostawa środków ochrony osobistej dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie 2020-11-12 13:19 2020-11-23 10:00
12. ZP/SP/21/2020 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni 2020-09-30 15:28 2020-10-12 10:00
13. ZP/SP/20/2020- dostawa środków do dezynfekcji 2020-09-28 15:47 2020-10-08 11:00
14. ZP/SP/14/2020 - usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie 2020-09-18 20:19 2020-09-28 10:00
15. ZP/SP/18/2020 - Dostawa implantów ortopedycznych 2020-09-16 14:56 2020-09-24 10:00
16. Dostawa zestawu serwerów i macierzy dyskowej dla klastra opartego na technologii Oracle VM oraz zasilacza awaryjnego UPS 2020-09-11 12:17 2020-09-22 10:00
17. Usługa prania i dezynfekcji wraz z użyczeniem pościeli szpitalnej dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie 2020-09-10 12:49 2020-09-18 10:00
18. ZP/SP/19/2020 - dostawa sprzętu medycznego dla septycznego bloku operacyjnego i porodowego dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie 2020-09-01 14:04 2020-09-09 12:00
19. Dostawę płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie 2020-08-24 14:33 2020-09-07 12:00
20. Całodobowe świadczenie usług transportu medycznego / sanitarnego dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie 2020-08-12 07:54 2020-08-20 10:00
21. Świadczenie usług wywozu odpadów medycznych dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącą Szpital Powiatowy w Pszczynie 2020-08-06 16:05 2020-08-17 10:00
22. Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącą Szpital Powiatowy w Pszczynie 2020-07-30 13:49 2020-08-10 10:00
23. Dostawę sprzętu i wyposażenia do rehabilitacji leczniczej dla DDOM Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie 2020-07-28 12:06 2020-08-06 10:00
24. Dostawa wyposażenia Pszczyńskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie 2020-07-23 13:09 2020-08-03 10:00
25. Całodobowe świadczenie usług transportu medycznego / sanitarnego dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącą Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna 2020-07-08 15:48 2020-07-17 10:00
26. Dostawa sprzętu i wyposażenia do rehabilitacji leczniczej dla DDOM i Zakładu Rehabilitacji Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. spółki prowadzącej SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE 2020-06-17 16:02 2020-06-25 10:00
27. Dostawy asortymentu niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. spółki prowadzącej SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE 2020-03-25 12:18 2020-04-03 10:00
28. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby otwarcia Dziennego Domu Pomocy Medycznej” w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPSL.09.02.06-24-05F0/18-00. 2020-03-17 11:16 2020-04-03 10:00
29. Dostawy narzędzi laparoskopowych dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. spółka prowadząca SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE. 2020-03-11 10:39 2020-03-23 10:00
30. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby otwarcia Dziennego Domu Pomocy Medycznej” w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPSL.09.02.06-24-05F0/18-00 2020-02-26 14:13 2020-03-13 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne