Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. ZP/SP/25/2022 - dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Joannitas w Pszczynie ZP/SP/25/2022 2022-11-08 10:41 2022-12-07 10:00
2. ZP/SP/29/2022 - usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych realizowana na rzecz Szpitala Joannitas w Pszczynie ZP/SP/29/2022 2022-11-16 14:03 2022-11-24 10:00
3. ZP/SP/27/2022 - usługa wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej realizowana na rzecz Szpitala Joannitas w Pszczynie. ZP/SP/27/2022 2022-11-09 12:15 2022-11-23 10:00
4. ZP/SP/28/2022 - dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia do Pracowni mikrobiologii (zamówienie powtórzone w zakresie unieważnionej części 1 postępowania nr ZP/SP/24/2022) ZP/SP/28/2022 2022-10-25 19:24 2022-11-03 10:00
5. ZP/SP/24/2022 - dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia dla Pracowni Mikrobiologii Medycznego Laboratorium Diagnostycznego ZP/SP/24/2022 2022-10-12 11:54 2022-10-20 10:00
6. ZP/SP/20/2022_Usługa żywienia pacjentów Szpitala Joannitas w Pszczynie. ZP/SP/20/2022 2022-09-19 13:52 2022-10-18 10:00
7. ZP/SP/23/2022 - dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni dla Szpitala Joannitas w Pszczynie. ZP/SP/23/2022 2022-10-05 12:02 2022-10-13 10:00
8. ZP/SP/22/2022 - dostawa jednorazowych rękawic ochronnych ZP/SP/22/2022 2022-09-29 14:03 2022-10-12 10:00
9. ZP/SP/21/2022_Dostawa osprzętu używanego na salach operacyjnych ZP/SP/21/2022 2022-09-28 08:52 2022-10-06 10:00
10. ZP/SP/19/2022 - usługi transportu medycznego / sanitarnego (typu P) realizowane na rzecz Szpitala Joannitas w Pszczynie ZP/SP/19/2022 2022-09-09 09:43 2022-09-19 10:00
11. Dostawa płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego ZP/SP/17/2022 2022-08-25 11:28 2022-09-07 10:00
12. ZP/SP/13/2022 - usługa żywienia pacjentów Szpitala Joannitas w Pszczynie. ZP/SP/13/2022 2022-07-12 11:57 2022-08-24 10:00
13. ZP/SP/16/2022_Dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Joannitas w Pszczynie ZP/SP/16/2022 2022-08-02 12:40 2022-08-10 10:00
14. ZP/SP/10/2022 - Kompleksowa usługa prania i dzierżawy pościeli/bielizny szpitalnej wraz z wdrożeniem i wynajmem systemu do automatycznej identyfikacji asortymentu (RIFD) oraz pranie chemiczne osprzętu realizowana na rzecz Szpitala Joannitas w Pszczynie. ZP/SP/10/2022 2022-05-20 10:20 2022-06-20 10:00
15. ZP/SP/15/2022 - dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Joannitas w Pszczynie (zamówienie powtórzone po unieważnieniu ZP/SP/14/2022) ZP/SP/15/2022 2022-06-08 13:44 2022-06-17 10:00
16. ZP/SP/14/2022 - dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Joannitas w Pszczynie ZP/SP/14/2022 2022-06-07 12:16 2022-06-08 13:48
17. ZP/SP/11/2022 - Dostawy pieluchomajtek, majtek i podkładów higienicznych dla Szpitala Joannitas w Pszczynie. ZP/SP/11/2022 2022-05-12 14:38 2022-05-20 10:00
18. ZP/SP/7/2022_Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Joannitas w Pszczynie oraz budynków ZLZ i DA w Woli ZP/SP/7/2022 2022-03-28 13:19 2022-04-29 10:00
19. ZP/SP/9/2022_Dostawy gazu ziemnego wraz z usługą dystrybucji, realizowane na rzecz Szpitala Joannitas w Pszczynie ZP/SP/9/2022 2022-04-01 13:14 2022-04-27 10:00
20. ZP/SP/6/2022_Usługi transportu medycznego / sanitarnego (typu P) realizowane na rzecz Szpitala Joannitas w Pszczynie w 2022 roku ZP/SP/6/2022 2022-03-17 12:08 2022-03-29 10:00
21. ZP/SP/4/2022_Usługi transportu medycznego / sanitarnego (typu P) realizowane na rzecz Szpitala Joannitas w Pszczynie w 2022 roku ZP/SP/4/2022 2022-03-16 13:48 2022-03-17 12:05
22. ZP/SP/5/2022_Dostawy materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego dla potrzeb Szpitala Joannitas w Pszczynie (zamówienie powtórzone w zakresie części 11 z postępowania ZP/SP/1/2022) ZP/SP/5/2022 2022-02-28 09:58 2022-03-09 10:00
23. ZP/SP/2/2022_Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie (zamówienie powtórzone w zakresie części 7, 18 i 20 z postępowania ZP/SP/24/2021) ZP/SP/2/2022 2022-02-07 13:33 2022-02-18 10:00
24. ZP/SP/3/2022_Dostawa środków czystości dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie ZP/SP/3/2022 2022-02-09 14:33 2022-02-17 10:00
25. ZP/SP/1/2022_Dostawy materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Pszczynie ZP/SP/1/2022 2022-01-19 11:10 2022-01-27 10:00
26. ZP/SP/24/2021 - dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie ZP/SP/24/2021 2021-12-06 05:16 2022-01-13 10:00
27. ZP/SP/31/2021 - usługi transportu medycznego / sanitarnego (typy S i typu P) realizowane na rzecz Szpitala Powiatowego w Pszczynie w 2022 roku ZP/SP/31/2021 2021-12-15 23:23 2021-12-23 10:00
28. ZP/SP/29/2021 - dostawa środków ochrony osobistej dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie ZP/SP/29/2021 2021-12-13 21:14 2021-12-22 10:00
29. ZP/SP/30/2021 - sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do szybkiej diagnostyki molekularnej w kierunku SARS-Cov-2 metodą PCR kompatybilnych z urządzeniem Cobas Liat System dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o, prowadzącą Szpital Powiatowy w Pszczynie (zamówienie powtórzone po unieważnieniu ZP/SP/26/2021) ZP/SP/30/2021 2021-12-09 12:46 2021-12-17 10:00
30. ZP/SP/20/2021_Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla medycznego laboratorium diagnostycznego Szpitala Powiatowego w Pszczynie ZP/SP/20/2021 2021-11-15 13:59 2021-12-13 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne