Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. KO/5/2021 - Usługi transportu krwi i preparatów krwiopochodnych dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie 2021-03-03 10:55 2021-03-11 10:00
2. KO/4/2021_Usługi odbioru, przewozu i przechowywania zwłok oraz usługi przeprowadzania sekcji zwłok 2021-02-26 13:25 2021-03-04 10:00
3. KO/6/2021_Dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej w kierunku Sars-COV-2 2021-02-24 11:26 2021-03-01 12:00
4. KO/3/2021_Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie. (zamówienie powtórzone w zakresie unieważnionych części: 2, 11 i 25 - ZP/SP/23/2020) 2021-02-10 09:02 2021-02-18 10:00
5. KO/2/2021 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunologicznych wraz z dzierżawą aparatury oraz oprogramowaniem - modułem serologicznym dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie 2021-02-08 13:25 2021-02-15 10:00
6. KO/1/2021_Dostawa sprzętu niezbędnego do doposażenia laboratorium w automatyczny system do diagnostyki molekularnej 2021-01-04 12:51 2021-01-11 10:00
7. KO/36/2020- Zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji do punktów poboru w Woli (43-225 Wola) 2020-12-17 14:26 2020-12-21 10:11
8. KO/35/2020-Dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji do punktów poboru w Woli (43-225 Wola) 2020-12-03 13:54 2020-12-07 10:00
9. KO/34/2020_Dostawy gazów medycznych (ciekłego azotu) na potrzeby rehabilitacji leczniczej – krioterapii dla Pszczyńskiego DDOM 2020-11-05 12:33 2020-11-12 10:00
10. KO/33/2020 - Dostawa sprzętu niezbędnego do doposażenia stref czerwonych oddziałów szpitalnych związanych z COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie 2020-10-30 10:53 2020-11-06 10:00
11. KO/30/2020_Dostawę urządzenia typu UTM do zabezpieczenia sieci komputerowej dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie 2020-08-31 14:24 2020-09-08 10:00
12. Dostawę materiałów szewnych 2020-08-25 13:03 2020-09-07 10:00
13. Serwis oprogramowania Infomedica/AMMS 2020-08-10 13:53 2020-08-19 10:00
14. Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usług pozakonserwacynych w celu utrzymania ruchu dźwigów towarowych, osobowych i towarowo-osobowych znajdujących się w budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy ul. Antesa 11 oraz w budynku tzw. ZLZ w 2020-07-30 13:46 2020-08-11 10:00
15. Dostawę sprzętu dla oddziału ginekologicznego składający się z: morceleratora, manipulatora macicznego, pompy interdyscyplinarnej, histeroresektora bipolarnego 2020-07-30 09:41 2020-08-07 10:00
16. Dostawa czerwonych i niebieskich worków na odpady 2020-07-23 14:06 2020-08-04 10:00
17. Dostawa aparatu EKG dla Pszczyńskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej 2020-07-22 07:26 2020-07-29 10:00
18. Transport krwi i preparatów krwiopochodnych dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie 2020-07-15 14:39 2020-07-22 10:00
19. Usługa w zakresie wywozu kartonu i papieru oraz pozostałych odpadów komunalnych z terenu Szpitala Powiatowego w Pszczynie 2020-06-23 08:13 2020-06-30 10:00
20. Dostawa i montaż rolet materiałowych i termoizolacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie 2020-06-10 14:23 2020-06-17 11:00
21. Dostawa płyt CD/DVD + koperty dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie 2020-06-10 07:39 2020-06-17 10:00
22. Dostawę nowego lub używanego aparatu do znieczulania z monitorem anestezjologicznym oraz modułem gazowym 2020-06-08 14:52 2020-06-16 10:00
23. KONKURS: Świadczenia zdrowotne wykonywanie badań laboratoryjnych. 2020-04-17 19:28 2020-04-27 12:00
24. Sprzedaż i dostawa narzędzi laparoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie. 2020-04-15 17:18 2020-04-22 10:00
25. Dostawa druków i książek medycznych dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie. 2020-03-27 15:49 2020-04-06 12:00
26. Dostawa preparatów do dezynfekcji dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE. 2020-03-17 12:09 2020-03-23 12:00
27. Sprzedaż i dostawa niszczarki do dokumentów w kategorii P-5 w ilości 5 szt. dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie. 2020-03-11 10:14 2020-03-18 10:00
28. Usługa wykonania badań w środowisku pracy z zakresu pól elektromagnetycznych 2020-03-03 07:47 2020-03-10 12:00
29. Dostawa1. Opatrunek INFO V.A.C./ V.A.C ULTRA CANISTER lub równoważny; Opatrunek V.A.C. GranuFoam X-Large Dressing Kit lub równoważny; Oraz 2. Gips STIMULAN RAPID CURE 10cclub równoważny Gips STIMULAN RAPID CURE 20cc- lub równoważny dla Centrum 2020-02-26 10:55 2020-02-28 12:00
30. Dostawa 8l kwasu octowego r-r 3% czda dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE. 2020-02-25 09:15 2020-02-26 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne