Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. KO/17/2021_Usługi w zakresie wywozu odpadów podlegających segregacji i pozostałych odpadów komunalnych z terenu Szpitala Powiatowego w Pszczynie. KO/17/2021 2021-06-16 13:00 2021-06-23 10:00
2. KO/16/2021_Usługa pomiaru promieniowania indywidualnego jonizujacego gamma, rtg na całe ciało i dłonie (indywidualna kontrola dozymetryczna) dla pracowników Szpitala Powiatowego w Pszczynie KO/16/2021 2021-06-14 13:51 2021-06-21 10:00
3. KO/15/2021_Usługa montażu rolet materiałowych i termoizolacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie KO/15/2021 2021-05-20 13:53 2021-05-26 10:00
4. KO_14_2021_Dostawa druków medycznych i biurowych oraz książek medycznych dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie KO_14_2021 2021-04-21 12:10 2021-04-28 10:00
5. KO/11/2021_Dostawa EKG na podstawie jezdnej - 6 szt. dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie KO/11/2021 2021-04-16 12:53 2021-04-22 10:00
6. KO/13/2021_Wykonanie pomiarów wewnętrznej instalacji elektrycznych oraz natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy w budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie KO/13/2021 2021-04-13 14:32 2021-04-19 10:00
7. KO/12/2021 - dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów do oznaczania interleukiny-6 oraz przeciwciał anty Sars-Cov-2 dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie. KO/12/2021 2021-04-06 14:53 2021-04-15 10:00
8. KO/9/2021_Dostawa druków medycznych dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie KO/9/2021 2021-03-29 10:13 2021-04-06 10:00
9. KO/10/2021_Dostawa podwójnego, regulowanego zasilacza do opasek zaciskowych dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie KO/10/2021 2021-03-25 10:52 2021-03-31 10:00
10. KO/8/2021 - dostawa nagrywarki płyt CD/DVD/Blue-ray celem nagrywania kopii badań obrazowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie. KO/8/2021 2021-03-11 13:03 2021-03-17 10:00
11. KO/7/2021_Usługi odbioru, przewozu i przechowywania zwłok oraz usługi przeprowadzania sekcji zwłok KO/7/2021 2021-03-04 13:54 2021-03-15 10:00
12. KO/5/2021 - Usługi transportu krwi i preparatów krwiopochodnych dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie KO/5/2021 2021-03-03 10:55 2021-03-11 10:00
13. KO/4/2021_Usługi odbioru, przewozu i przechowywania zwłok oraz usługi przeprowadzania sekcji zwłok KO/4/2021 2021-02-26 13:25 2021-03-04 10:00
14. KO/6/2021_Dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej w kierunku Sars-COV-2 KO/6/2021 2021-02-24 11:26 2021-03-01 12:00
15. KO/3/2021_Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie. (zamówienie powtórzone w zakresie unieważnionych części: 2, 11 i 25 - ZP/SP/23/2020) KO/3/2021 2021-02-10 09:02 2021-02-18 10:00
16. KO/2/2021 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń immunologicznych wraz z dzierżawą aparatury oraz oprogramowaniem - modułem serologicznym dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie KO/2/2021 2021-02-08 13:25 2021-02-15 10:00
17. KO/1/2021_Dostawa sprzętu niezbędnego do doposażenia laboratorium w automatyczny system do diagnostyki molekularnej KO/1/2021 2021-01-04 12:51 2021-01-11 10:00
18. KO/36/2020- Zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji do punktów poboru w Woli (43-225 Wola) KO/36/2020 2020-12-17 14:26 2020-12-21 10:11
19. KO/35/2020-Dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji do punktów poboru w Woli (43-225 Wola) KO/35/2020 2020-12-03 13:54 2020-12-07 10:00
20. KO/34/2020_Dostawy gazów medycznych (ciekłego azotu) na potrzeby rehabilitacji leczniczej – krioterapii dla Pszczyńskiego DDOM KO/34/2020 2020-11-05 12:33 2020-11-12 10:00
21. KO/33/2020 - Dostawa sprzętu niezbędnego do doposażenia stref czerwonych oddziałów szpitalnych związanych z COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie KO/33/2020 2020-10-30 10:53 2020-11-06 10:00
22. KO/30/2020_Dostawę urządzenia typu UTM do zabezpieczenia sieci komputerowej dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie KO/30/2020 2020-08-31 14:24 2020-09-08 10:00
23. Dostawę materiałów szewnych KO/29/2020 2020-08-25 13:03 2020-09-07 10:00
24. Serwis oprogramowania Infomedica/AMMS KO/28/2020 2020-08-10 13:53 2020-08-19 10:00
25. Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usług pozakonserwacynych w celu utrzymania ruchu dźwigów towarowych, osobowych i towarowo-osobowych znajdujących się w budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy ul. Antesa 11 oraz w budynku tzw. ZLZ w KO/27/2020 2020-07-30 13:46 2020-08-11 10:00
26. Dostawę sprzętu dla oddziału ginekologicznego składający się z: morceleratora, manipulatora macicznego, pompy interdyscyplinarnej, histeroresektora bipolarnego KO/26/2020 2020-07-30 09:41 2020-08-07 10:00
27. Dostawa czerwonych i niebieskich worków na odpady KO/25/2020 2020-07-23 14:06 2020-08-04 10:00
28. Dostawa aparatu EKG dla Pszczyńskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej KO/23/2020 2020-07-22 07:26 2020-07-29 10:00
29. Transport krwi i preparatów krwiopochodnych dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie KO/24/2020 2020-07-15 14:39 2020-07-22 10:00
30. Usługa w zakresie wywozu kartonu i papieru oraz pozostałych odpadów komunalnych z terenu Szpitala Powiatowego w Pszczynie 2020-06-23 08:13 2020-06-30 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne